Lista obecności na posiedzeniu

80.72.38.250

Sesja nadzwyczajna Nr XII/19 Rady Gminy Świerklaniec w dniu 8 lipca 2019 r. cz. 2

Rada Gminy Świerklaniec
Czas publikacji: 103 dni 18 godzin temu
Długość nagrania: 00:20:18
Liczba odtworzeń: 141

Porządek obrad posiedzenia

16:411.Otwarcie posiedzenia.
16:432.Przedstawienie porządku obrad.
16:423.Rozpatrzenie projektu uchwały nr 104 w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz określenia inkasentów, ich obowiązków i wynagrodzenia za pobór podatków stanowiących dochód Gminy.
16:444.Rozpatrzenie projektu uchwały nr 105 w sprawie stwierdzenia właściwości do rozpatrzenia skargi złożonej na Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Orzechu.
16:515.Rozpatrzenie projektu uchwały nr 106 w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.
16:546.Rozpatrzenie projektu uchwały nr 107 w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach informacji o kandydacie na ławnika.
16:557.Rozpatrzenie projektu uchwały nr 108 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
16:568.Rozpatrzenie projektu uchwały nr 109 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świerklaniec na lata 2019 – 2037.
16:579.Rozpatrzenie projektu uchwały nr 110 w sprawie stwierdzenia właściwości do rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Świerklaniec.
16:5810.Zakończenie.
pokaż cały porządek obrad

Rada Gminy Świerklaniec - najnowsze transmisje z obrad

Pokaż wszystkie transmisje