29 Sesja Rady Gminy Godów z dnia 8 lutego 2021 r.

Rada Gminy Godów
Czas publikacji: 95 dni 18 godzin temu
Długość nagrania: 00:14:55
Liczba odtworzeń: 261
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

17:081.Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
17:102.Przedstawienie porządku obrad.
a)Wniosek Wójta o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały nr 182 w sprawie nadania nazwy „Park Sołecki” terenowi położonemu w Godowie przy ul. 1 Maja
17:113.Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji Rady Gminy Godów z dnia 25 stycznia 2021 roku.
4.Rozpatrzenie projektów uchwał w następujących sprawach:
17:11a)Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Godów na lata 2021-2022;
17:12b)Projekt uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji dla osób fizycznych ze środków budżetu Gminy Godów z zakresu ochrony środowiska;
c)Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy „Park Sołecki” terenowi położonemu w Godowie przy ul. 1 Maja.
17:125.Interpelacje.
17:196.Wolne wnioski i zapytania.
17:217.Sprawy organizacyjne.
17:228.Zakończenie obrad
pokaż cały porządek obrad