Sesja Rady w dniu 20 stycznia 2021

Rada Miejska w Rogoźnie
Czas publikacji: 857 dni 19 godzin temu
Długość nagrania: 06:02:25
Liczba odtworzeń: 2468
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

16:071.Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
17:032.Przyjęcie porządku obrad.
3.Przyjęcie uchwały w sprawie:
20:13a)wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
21:12b)wyrażenia woli na złożenie wniosków o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla gmin, na terenie których funkcjonowały PGR-y.
21:20c)wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Rogoźno.
d)zmiany uchwały nr XLI/389/2020 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasenta i wynagrodzenia za inkaso,
21:43e)zmian w budżecie Gminy Rogoźno na rok 2021.
21:46f)przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w miejscowości Piłka Młyn, obręb ewidencyjny Jaracz.
21:48g)wyrażenie zgody na nabycie działki gruntu nr 2008/8- obręb rogoźno.
21:53h)wyrażenie zgody na nabycie działki gruntu nr 1276/10 obręb Rogoźno
22:064.Przyjęcie protokołu z sesji XL- VIII kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie.
22:065.Zakończenie.
pokaż cały porządek obrad