Sesja Rady w dniu 20 stycznia 2021

Rada Miejska w Rogoźnie
Czas publikacji: 243 dni 14 godzin temu
Długość nagrania: 06:02:25
Liczba odtworzeń: 1763
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

16:071.Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
17:032.Przyjęcie porządku obrad.
3.Przyjęcie uchwały w sprawie:
20:13a)wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
21:12b)wyrażenia woli na złożenie wniosków o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla gmin, na terenie których funkcjonowały PGR-y.
21:20c)wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Rogoźno.
d)zmiany uchwały nr XLI/389/2020 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasenta i wynagrodzenia za inkaso,
21:43e)zmian w budżecie Gminy Rogoźno na rok 2021.
21:46f)przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w miejscowości Piłka Młyn, obręb ewidencyjny Jaracz.
21:48g)wyrażenie zgody na nabycie działki gruntu nr 2008/8- obręb rogoźno.
21:53h)wyrażenie zgody na nabycie działki gruntu nr 1276/10 obręb Rogoźno
22:064.Przyjęcie protokołu z sesji XL- VIII kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie.
22:065.Zakończenie.
pokaż cały porządek obrad

Rada Miejska w Rogoźnie - najnowsze transmisje z obrad

26 dni 15 godzin temu 259
117 dni 16 godzin temu 881
139 dni 16 godzin temu 1093
145 dni 13 godzin temu 807
173 dni 16 godzin temu 615
205 dni 3 godziny temu 535
205 dni 3 godziny temu 357
243 dni 14 godzin temu 1763
Pokaż wszystkie transmisje