XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Nowej Słupi cz. I

Rada Miejska Nowa Słupia
Czas publikacji: 305 dni 16 godzin temu
Długość nagrania: 00:17:21
Liczba odtworzeń: 461
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

09:081.Otwarcie sesji.
09:172. Stwierdzenie quorum oraz przedstawienie porządku obrad.
09:173. Podjęcie uchwał:
10:101) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Słupia na lata 2019-2034,
10:122) w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Słupia na 2020 rok,
10:183) w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/121/19 Rady Miejskiej w Nowej Słupi z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Nowa Słupia na 2020 rok,
10:364) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok,
10:384. Zamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad