Lista obecności na posiedzeniu

X Sesja Rady Miasta i Gminy Wysoka w dniu 3 czerwca 2019

Rada Miasta i Gminy Wysoka
Czas publikacji: 104 dni 5 godzin temu
Długość nagrania: 04:05:10
Liczba odtworzeń: 274

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie sesji.
2.Stwierdzenie prawomocności obrad.
3.Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
4.Wystąpienia gości wg. wcześniejszych ustaleń.
5.Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
6.Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy z działalności między sesjami Rady, w tym z wykonania uchwał Rady Miasta i Gminy.
7.Informacja o dotychczasowej działalności oraz o planowanych zamierzeniach Spółdzielni Socjalnej Centrum Zabaw „Przygoda”.
8.Przedstawienie propozycji funkcjonowania szkół w roku szkolnym 2019/2020, w oparciu o zatwierdzone arkusze organizacyjne.
9.Ocena zasobów pomocy społecznej za 2018 r.
10.Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Sołectwa Mościska. Projekt uchwały nr 1.
11.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2019 rok. Projekt uchwały nr 2.
12.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wysoka na lata 2019- 2030. Projekt uchwały nr 3.
13.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny od Powiatu Pilskiego na rzecz Miasta i Gminy Wysoka nieruchomości położonej w Kijaszkowie, gm. Wysoka (dz. 75/1).
14.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny od Powiatu Pilskiego na rzecz Miasta i Gminy Wysoka nieruchomości, polożonej w Kijaszkowie, gm. Wysoka (dz. 31).
15.Udzielenie odpowiedzi na złożone w terminie od ostatniej sesji Rady Miasta i Gminy interpelacje, wnioski i zapytania radnych, sołtysów i pozostałych wnioskodawców
16.Prezentacja złożonych wniosków w okresie międzysesyjnym i udzielonych odpowiedzi.
17.Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
18.Zapytania i wnioski sołtysów, przewodniczących zarządów osiedli oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy.
19.Wolne wnioski.
20.Przyjęcie protokołu z VIII i IX sesji Rady Miasta i Gminy.
21.Komunikaty Burmistrza oraz informacja o planowanych zamierzeniach do następnej Sesji.
22.Komunikaty oraz informacje Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy.
23.Zakończenie obrad i zamknięcie X sesji Rady Miasta i Gminy Wysoka.
pokaż cały porządek obrad

Rada Miasta i Gminy Wysoka - najnowsze transmisje z obrad

Pokaż wszystkie transmisje