Lista obecności na posiedzeniu

10. sesja Rady - 27 maja 2019 [cz. 02]

Rada Gminy Rokietnica
Czas publikacji: 109 dni 11 godzin temu
Długość nagrania: 00:24:23
Liczba odtworzeń: 81

Porządek obrad posiedzenia

16:011.Otwarcie obrad sesji.
16:022.Stwierdzenie quorum.
16:073.Przyjęcie protokołu IX sesji.
16:104.Interpelacje i zapytania radnych.
17:355.Debata: Porządek, czystość oraz bezpieczeństwo na terenie Gminy Rokietnica. Modernizacja linii kolejowej.
6.Rozpatrzenie projektów uchwał:
17:521)w sprawie: zmiany Uchwały Nr L/464/2018 Rady Gminy Rokietnica z dnia 29 stycznia 2018 r., w sprawie ustalenia "Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania, obliczania i wypłacania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy a także za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, oraz przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Rokietnica"
17:532)w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/485/2018 Rady Gminy Rokietnica z dnia 26 marca 2018r. w sprawie: określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz publicznych innych formach wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rokietnica w czasie przekraczającym wymiar zajęć zapewniających bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę.
17:553)w sprawie: współdziałania z Powiatem Poznańskim przy usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Rokietnica.
17:564)w sprawie: zmiany w składzie Komisji Finansów, Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa Rady Gminy Rokietnica
17:575)w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rokietnica na 2019 rok
17:576)w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rokietnica na lata 2019 - 2034
18:017.Pisemne sprawozdanie Wójta o jego pracach w okresie międzysesyjnym.
18:028.Informacje Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
18:039.Informacje o pracach Komisji w okresie międzysesyjnym.
18:1110.Wolne głosy i wnioski.
18:1111.Zamknięcie obrad sesji.
pokaż cały porządek obrad

Rada Gminy Rokietnica - najnowsze transmisje z obrad

64 dni 12 godzin temu 92
64 dni 12 godzin temu 56
116 dni 6 godzin temu 88
144 dni 9 godzin temu 147
175 dni 16 godzin temu 145
201 dni 12 godzin temu 319
231 dni 13 godzin temu 217
251 dni 16 godzin temu 228
Pokaż wszystkie transmisje