9. sesja Rady - 29 kwietnia 2019

Rada Gminy Rokietnica
Czas publikacji: 412 dni 20 godzin temu
Długość nagrania: 01:49:24
Liczba odtworzeń: 302
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

16:021.Otwarcie obrad sesji.
16:032.Stwierdzenie quorum.
16:083.Przyjęcie protokołów VII i VIII sesji Rady Gminy Rokietnica
16:084.Interpelacje i zapytania radnych.
16:515.Debata: Opieka medyczna - rola i zadania gminy w zabezpieczeniu opieki medycznej w Gminie Rokietnica
6.Rozpatrzenie projektów uchwał:
16:561)sprawie: ustalenia planu sieci szkół podstawowych i ich obwodów, dla których Gmina Rokietnica jest Organem prowadzącym; Projekt zaopiniowany pozytywnie przez związki zawodowe i Wlkp. Kuratorium Oświaty
17:072)w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Sobota, rej. ul. Poznańskiej i ul. Kasztanowej
17:113)w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Mrowino dla działek nr 399-401,408-416 i części działki nr 699
17:134)w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kiekrz dla działek 90/25, 90/27 i 90/29
17:145)w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Napachanie rejon ul. Poznańskiej i ul. Tarnowskiej
17:166)w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Sobota-Północ
17:177)w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Przybroda-Zachód, rejon ul. Kokoszczyńskiej i ul. Polnej
17:198)w sprawie: nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Rogierówko
17:219)w sprawie: nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Cerekwica
17:2310)w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rokietnica na 2019 rok
17:2511)w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rokietnica na lata 2019 - 2034
17:307.Pisemne sprawozdanie Wójta o jego pracach w okresie międzysesyjnym.
17:318.Informacje Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
17:329.Informacje o pracach Komisji w okresie międzysesyjnym.
17:4210.Wolne głosy i wnioski.
17:4211.Zamknięcie obrad sesji.
pokaż cały porządek obrad

Rada Gminy Rokietnica - najnowsze transmisje z obrad

Pokaż wszystkie transmisje