Sesja Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 18 listopada 2020 r.

Rada Miejska w Przemyślu
Czas publikacji: 8 dni 1 godzinę temu
Długość nagrania: 00:06:40
Liczba odtworzeń: 453
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

08:101.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2020 rok - proj. nr 137/2020.
3.Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego - proj. nr 138/2020.
4.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu - proj. nr 139/2020.
5.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej miasta Przemyśla - proj. nr 140/2020.
6.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2020 rok - proj. nr 141/2020.
7.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2020 rok - proj. nr 142/2020.
8.Zamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad