VII Sesja Rady Miejskiej w Lipnie - 15 maja 2019 r.

Rada Miejska w Lipnie
Czas publikacji: 896 dni 1 godzinę temu
Długość nagrania: 01:59:46
Liczba odtworzeń: 1249
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Sprawy organizacyjne:
a)otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad,
b)ustalenie porządku obrad,
c)przyjęcie protokołu z VI sesji RM,
d)sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta.
2.Projekty uchwał :
a)zmieniający uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok,
b)w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2019 - 2026,
c)w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie za 2018 rok,
d)w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2019-2022 dla Miasta Lipna,
e)w sprawie przyjęcia Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasta Lipna za lata 2016 - 2017,
f)w sprawie zmiany uchwały nr XV/89/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20 listopada 2015 roku w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasta Lipna,
g)w sprawie zmiany uchwały,
h)w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla miasta Lipna" (p.Kamykowski),
i)w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla miasta Lipna (p.Wikaryjczyk).
3.Sprawozdanie z wyników kontroli Komisji Rewizyjnej.
4.Sprawy różne i komunikaty.
5.Zakończenie obrad VII sesji RM.
pokaż cały porządek obrad